17 02 2021

Obrót akcjami SILVAIR teraz za pośrednictwem piętnastu instytucji

Wraz z wejściem na GPW spółki Huuuge, podlegającej podobnie jak SILVAIR ograniczeniom zgodnie z tzw. Kategorią 3 Regulacji S oraz zasadą 144A, wydanymi na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., obrót akcjami tych spółek będzie możliwy za pośrednictwem 15 instytucji. 

Poniżej lista banków i domów maklerskich, członków giełdy, uprawnionych do pośredniczenia w obrocie akcjami spółek amerykańskich należących do specjalnej klasy notowań:

1) Credit Suisse Securities Sociedad de Valores

2) Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

3) Dom Maklerski BDM

4) Erste Securities Polska

5) Haitong Bank

6) IP Intercapital Markets

7) IPOPEMA Securities

8) J.P. Morgan

9) mBank

10) Noble Securities

11) Opera Dom Maklerski

12) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski

13) Q Securities

14) Trigon Dom Maklerski

15) Wood & Company Financial Services