17 01 2019

Silvair Firmware i Silvair Commissioning: co nowego?

Od dzisiaj w dziale “Aktualności” będziemy publikować krótkie informacje na temat kolejnych aktualizacji produktów Silvair. Chcemy w ten sposób na bieżąco informować partnerów, potencjalnych klientów oraz inwestorów o naszych najnowszych osiągnięciach. W przypadku pytań o konkretne funkcjonalności lub usprawnienia, zachęcamy do kontaktu pod adresem business@silvair.com.

 

Silvair Commissioning V201809 został opublikowany kilkanaście dni przed końcem 2018 r. Oto lista najważniejszych zmian wprowadzonych w tej wersji:

  • Funkcja planowania czasowego (scheduling) została udostępniona w naszej aplikacji mobilnej i internetowej. Tym samym dodaliśmy kolejną pozycję do listy zaawansowanych strategii kontroli oświetlenia obsługiwanych przez narzędzie Silvair Commissioning.

  • Do naszej aplikacji wprowadziliśmy nowy scenariusz kontroli (“Wiele scen”). Pozwala on na wdrożenie do 4 konfigurowalnych scen w obrębie poszczególnych stref oświetleniowych. Każda z tych scen może charakteryzować się innym natężeniem światła oraz mieć przypisane inne procedury z zakresu kontroli oświetlenia.

  • W aplikacji mobilnej Silvair możliwe jest już zmienianie nazw poszczególnych urządzeń. Ułatwi to czynności związane z konfiguracją i zarządzaniem infrastrukturą inteligentnego oświetlenia.

  • Wprowadziliśmy możliwość ustawienia minimalnego poziomu światła dla każdego ze scenariuszy uwzględniających funkcję daylight harvesting (która pozwala na automatyczne zmniejszenie natężenia światła w oparciu o dostępność naturalnego światła dziennego w danej przestrzeni).

  • Wprowadzonych zostało szereg usprawnień z zakresu UX (user experience) oraz UI (user interface).

 

Kilka dni później opublikowaliśmy również aktualizację naszego oprogramowania układowego Silvair Firmware V2.11. Oto lista najważniejszych zmian wprowadzonych w tej wersji:

  • Wprowadziliśmy funkcję monitorowania zużycia energii elektrycznej, zgodną ze standardem DALI, dla sterowników Osram DEXAL. Funkcja ta uwzględnia takie parametry jak zużycie energii w ciągu całego cyklu życia produktu (nieresetowalne) oraz poziom mocy wejściowej.

  • Wprowadziliśmy możliwość dostosowania wartości progowych napięcia dla Monitora Napięcia Zasilającego. Pozwoli to naszym klientom na optymalne skonfigurowanie działania Monitora i dostosowanie go do indywidualnych wymagań danej przestrzeni. Oprogramowanie Silvair Firmware rozpozna ustawiony poziom napięcia i bezpiecznie wyłączy urządzenie w przypadku, gdy wartość progowa nie zostanie osiągnięta.

  • Wprowadziliśmy zmiany w naszej implementacji kontrolera Light Lightness Controller w celu zachowania zgodności ze specyfikacjami technologii Bluetooth mesh po opublikowaniu przez organizację Bluetooth SIG errat do specyfikacji.

  • Aplikacja mobilna Silvair DFU może być teraz używana to wgrywania nowego oprogramowania układowego na mikrokontrolery innych podmiotów niż Silvair.

 

Tak pokrótce przedstawia się lista najważniejszych zmian. Bezustannie pracujemy nad rozwojem nowych funkcjonalności więc publikacji kolejnych aktualizacji można spodziewać się w przeciągu kilku następnych tygodni. Wszelkie pytanie dotyczące najnowszych wersji naszych produktów prosimy kierować pod adres business@silvair.com.