21 12 2018

Silvair: kolejny kontrakt z międzynarodowym dostawcą na rynku oświetlenia, który stawia na rozwiązania spółki oparte na technologii Bluetooth mesh

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

 

Spółka Silvair Sp. z o.o. należąca do Grupy Silvair, oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things – Internet Rzeczy), podpisała umowy z międzynarodowym dostawcą całościowych i profesjonalnych rozwiązań w zakresie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego Zumtobel Group AG. W ramach umów Silvair udzieli partnerowi niewyłącznej licencji na wykorzystanie Silvair Lighting Firmware wraz z narzędziem Silvair MaTE oraz udostępni Commissioning Tool (element Platformy Silvair), cyfrowe narzędzie do konfiguracji inteligentnej sieci oświetleniowej, oparte na technologii Bluetooth mesh, w modelu Lighting Control as a Service.

 

Zumtobel Group AG jest wiodącym na rynku międzynarodowym dostawcą kompleksowych profesjonalnych rozwiązań w zakresie oświetlenia z siecią dystrybucji w 90 krajach. Grupa oferuje szeroką gamę wysokiej jakości opraw LED i systemów zarządzania oświetleniem do profesjonalnego oświetlenia budynków na użytek m.in.: biur, oświaty, przemysłu. Korzenie firmy, od ponad 60 lat, znajdują się w regionie Vorarlberg w Austrii. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Wiedniu.

Od kilku kwartałów zarówno zespół badawczo-rozwojowy jak i zespół operacyjny, działający w zakresie rozwoju biznesu, intensyfikują prace w celu walidacji naszej technologii. Zumtobel Group jest kolejnym partnerem, po Fulham Co., z którym podpisaliśmy umowy zarówno na wykorzystanie Silvair Lighting Firmware i Commissioning Tool. Nasz Partner oferuje szeroką gamę wysokiej jakości opraw LED i systemów zarządzania oświetleniem do profesjonalnego oświetlenia budynków na użytek m.ni.: biur, zdrowia, kultury i sztuki oraz przemysłu.

Rynek inteligentnych systemów sterowania oświetleniem (smart lighting) jest w silnym trendzie wzrostowym. Pierwsze rozwiązania komercyjne z tego zakresu, oparte o ideę Internetu Rzeczy, pojawiły się ok. 5 lat temu. Nasi partnerzy potwierdzają rosnące wymagania klientów, którzy sięgają po rozwiązania oświetleniowe spełniające najwyższe standardy ergonomiczne, ekonomiczne i ekologiczne, czyli dające pogodzić jakość światła z efektywnością energetyczną. Rozwiązanie Silvair oparte na standardzie Bluetooth mesh ma potencjał, aby umożliwić ten postęp”– mówi Rafał Han, Prezes Silvair.

Zgodnie z podpisaną umową Silvair udzielił Zumtobel Group niewyłącznej licencji na używanie Silvair Firmware oraz udostępni i zapewni utrzymanie Platformy Silvair w rozwiązaniach oświetleniowych Zumtobel Group.  

Zumtobel Group zobowiązany jest do uiszczania opłat za tzw. aktywowane produkty (tzn. firmware wyposażony w kod aktywujący) na warunkach i w terminach określonych w umowie.

Jednocześnie, Silvair zobowiązał się na udostępnianie, obsługę oraz utrzymanie cyfrowego narzędzia do projektowania, konfiguracji i przeprowadzania odbioru inteligentnej sieci oświetleniowej (commissioning) oraz na świadczenie związanych z tym usług. Z kolei Zumtobel Group zobowiązuje się do udostępniania, sprzedaży i marketingu narzędzi do konfiguracji inteligentnej sieci oświetleniowej oraz współpracy z Silvair w zakresie używania urządzeń i komponentów oświetleniowych kompatybilnych z technologią Bluetooth mesh.

Silvair oferuje swoje produkty na rynku globalnym, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych oraz rynków Europy Zachodniej. Źródła przychodów Spółki pochodzą ze sprzedaży oprogramowania Silvair Lighting Firmware, opłat za konfigurację infrastruktury oświetleniowej oraz opłat abonamentowych ze świadczenie usług w ramach Platformy Silvair (usługi monitoringu i utrzymania sieci oraz dodatkowe usługi IoT).

Inteligentne systemy sterowania oświetleniem (smart lighting), czyli rynek na którym działa Spółka, stanowią jedno z rozwiązań koncepcji Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things), wedle której podzespoły systemu gromadzą, przetwarzają lub wymieniają dane za pośrednictwem sieci komputerowej. Według raportu „Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide” przygotowanego przez analityków IDC, rynek Internetu Rzeczy na świecie wart będzie w 2020 r. już 1,5 bln USD. Według raportu Smart Lighting Market - Global Forecast to 2022 (MarketsandMarkets) rynek inteligentnego oświetlenia osiągnie wartość 15,6 mld USD w roku 2022 (z poziomu 3 mld USD w roku 2016) a liczba dostarczonych urządzeń wzrośnie z 26,8 mln sztuk w 2016 roku do 1,27 mld sztuk w roku 2022.

 

Informacje o Silvair, Inc.

Silvair rozwija oprogramowanie w ramach tzw. Internetu Rzeczy (IoT – Internet of Things). Jego oferta obejmuje m.in. oprogramowanie do modułów inteligentnego oświetlenia (Silvair Lighting Firmware). Silvair pracuje także nad narzędziami pozwalającymi na analizę i wykorzystanie danych zbieranych przez czujniki zainstalowane w systemach oświetlenia, co umożliwia świadczenie nowych, innowacyjnych usług m.in. w modelu abonamentowym (Platforma Silvair).

Rozwiązania Silvair oparte są na nowym standardzie Bluetooth mesh, zatwierdzonym w połowie 2017 r. Wiodąca rola spółki i zastosowanie jej autorskich rozwiązań w procesie opracowywania standardu Bluetooth mesh dają jej uprzywilejowaną pozycję konkurencyjną w procesie komercjalizacji rozwiązań opartych na tej technologii. Silvair zamierza działać na rynku globalnym, ze szczególnym uwzględnieniem Ameryki Północnej i Europy Zachodniej.

Silvair blisko współpracuje m.in. z czołowymi producentami sprzętu oświetleniowego – wśród których są takie firmy jak m.in.: Murata Manufacturing, McWong International, Demand Lighting, Danlers, Fulham, Ledeshi, LumEfficient, ERP Power i DG Light.

Spółka jest kontrolowana przez jej założycieli: Rafała Hana, Szymona Słupika, Adama Gembalę oraz Macieja Witalińskiego,. Trzej z nich pełnią też kluczowe funkcje w jej kierownictwie.

Spółka Silvair Inc. została utworzona zgodnie z prawem stanu Delaware (USA). z siedzibą pod adresem: 717 Market Street, Suite 100, San Francisco, CA 94103, USA. Ma biuro w Krakowie, w którym pracuje ponad 70 osób, głównie inżynierów, rozwijających technologię i produkty Spółki.

Spółka Silvair, Inc. jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od lipca 2018 r.

 

Kontakt IR:

Joanna Pydo

Head of Investor Relations

@. joanna.pydo@silvair.com

t. +48 602 102 734