18 12 2018

Silvair z pierwszą umową na sprzedaż Commissioning Tool – narzędzi do konfiguracji inteligentnej sieci oświetleniowej w modelu Lighting Control as a Service (LCaaS)

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

 

Silvair Inc., spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things – Internet Rzeczy), podpisała pierwszą umowę na sprzedaż Commissioning Tool (elementu Platformy Silvair) z amerykańskim producentem komponentów Fulham Co. Umowa obejmuje udostępnienie narzędzi do konfiguracji inteligentnej sieci oświetleniowej, opartych na technologii Bluetooth mesh, w modelu Lighting Control as a Service (LCaaS).

 

W ramach umowy Silvair zobowiązał się na udostępnianie, obsługę oraz utrzymanie cyfrowego narzędzia do projektowania, konfiguracji i przeprowadzania odbioru inteligentnej sieci oświetleniowej (Commissioning) oraz na świadczenie związanych z tym usług.

Z kolei Fulham zobowiązuje się do udostępniania, sprzedaży i marketingu narzędzi do konfiguracji inteligentnej sieci oświetleniowej oraz współpracy z Silvair w zakresie używania urządzeń i komponentów oświetleniowych kompatybilnych z technologią Bluetooth mesh.

„Pierwsza umowa na sprzedaż Commissioning Tool Silvair, kompletnego zestawu narzędzi do obsługi inteligentnych sieci oświetleniowych w przestrzeniach komercyjnych opartych na technologii Bluetooth mesh, to kolejny – po niedawnym debiucie na rynku regulowanym GPW – kamień milowy dla spółki. Współpraca z Fulham otwiera Silvair nowy kanał dystrybucji na rynku oświetlenia pozwalając, poza produkcją komponentów opartych na oprogramowaniu dostarczanym przez Silvair, na budowę i uruchamianie gotowych instalacji opartych na tych komponentach. Nasz Partner będzie oferował kompleksowe rozwiązanie bezpośrednio swoim klientom i jednocześnie wspierał ich podczas instalacji systemu smart lighting. Jednocześnie umowa ta stanowi potwierdzenie upowszechniania się standardu Bluetooth mesh, który staje się coraz częściej preferowaną technologią dla profesjonalnych zastosowań w przestrzeniach komercyjnych” – mówi Rafał Han, Prezes Silvair.

Fulham zobowiązany jest do uiszczania płatności za opracowanie, udostępnienie i utrzymywanie narzędzi, uruchomienie urządzeń z wykorzystaniem narzędzi, testowanie urządzeń i komponentów oświetleniowych oraz za transfer danych w przypadkach wskazanych w umowie.

W czerwcu tego roku Silvair i Fulham podpisały umowę, w ramach której spółka udzieliła partnerowi niewyłącznej licencji na wykorzystanie Silvair Lighting Firmware oraz narzędzi i usług towarzyszących. Fulham to jeden z globalnych dostawców komponentów oświetleniowych. Oferuje m.in. systemy dedykowane dla nieruchomości komercyjnych, szpitali, szkół, czy magazynów. Już w marcu tego roku Fulham prezentował publicznie swoje rozwiązania bazujące na standardzie Bluetooth mesh i oprogramowaniu Silvair.

Silvair oferuje swoje produkty na rynku globalnym, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych oraz rynków Europy Zachodniej. Źródła przychodów Spółki pochodzą ze sprzedaży oprogramowania Silvair Lighting Firmware, opłat za konfigurację infrastruktury oświetleniowej oraz opłat abonamentowych ze świadczenie usług w ramach Platformy Silvair (usługi monitoringu i utrzymania sieci oraz dodatkowe usługi IoT).

 

Informacje o Silvair Inc.

Silvair rozwija oprogramowanie w ramach tzw. Internetu Rzeczy (IoT – Internet of Things). Jego oferta obejmuje m.in. oprogramowanie do modułów inteligentnego oświetlenia (Silvair Lighting Firmware). Silvair pracuje także nad narzędziami pozwalającymi na analizę i wykorzystanie danych zbieranych przez czujniki zainstalowane w systemach oświetlenia, co umożliwia świadczenie nowych, innowacyjnych usług m.in. w modelu abonamentowym (Platforma Silvair).

Rozwiązania Silvair oparte są na nowym standardzie Bluetooth mesh, zatwierdzonym w połowie 2017 r. Wiodąca rola spółki i zastosowanie jej autorskich rozwiązań w procesie opracowywania standardu Bluetooth Mesh dają jej uprzywilejowaną pozycję konkurencyjną w procesie komercjalizacji rozwiązań opartych na tej technologii. Silvair zamierza działać na rynku globalnym, ze szczególnym uwzględnieniem Ameryki Północnej i Europy Zachodniej.

Silvair blisko współpracuje m.in. z czołowymi producentami sprzętu oświetleniowego – wśród których są takie firmy jak m.in.: Murata Manufacturing, McWong International, Alphabet Lighting, Demand Lighting, Danlers, Fulham, Ledeshi, LumEfficient, ERP Power i DG Light.

Spółka jest kontrolowana przez jej założycieli: Rafała Hana, Szymona Słupika, Adama Gembalę oraz Macieja Witalińskiego. Trzej z nich pełnią też kluczowe funkcje w jej kierownictwie.

Spółka Silvair Inc. została utworzona zgodnie z prawem stanu Delaware (USA). z siedzibą pod adresem: 717 Market Street, Suite 100, San Francisco, CA 94103, USA. Ma biuro w Krakowie, w którym pracuje ponad 70 osób, głównie inżynierów, rozwijających technologię i produkty Spółki.

 

Kontakt IR:

Joanna Pydo

Head of Investor Relations

@. joanna.pydo@silvair.com

 t. +48 602 102 734